PDF PDF Print

Kloppenboek: voor de klop of voor haar biechtvader?

Op de website van Paul H.A.M. Abels is een leuk artikel verschenen over de vondst van een zeldzaam kloppenboek. http://www.paulabels.nl/2014/07/kloppenboek-voor-de-klop-of-voor-haar-biechtvader/.

"Klop­pen zijn een typ­isch Noord-Nederlands ver­schi­jnsel. Klop­pen of geestelijke dochters waren vrouwen die bij gebrek aan de mogelijkheid om in kloost­ers te tre­den – die waren immers na het door­breken van de Refor­matie ver­bo­den — een geestelijk leven in de wereld lei­d­den. Deze bij­zondere groep vrouwen in de kerkgeschiede­nis heeft de afgelopen jaar steeds meer aan­dacht gekre­gen. Waar zij in de his­to­ri­ografie aan­vanke­lijk vooral geportret­teerd wer­den als vol­gzame, vrome vrouwen, wor­den zij in recen­tere onder­zoeken veeleer gep­re­sen­teerd als behoor­lijk zelf­s­tandige vrouwen die wel­be­wust kozen voor een ‘geestelijke staat’, om zo de gele­gen­heid te hebben zich met spir­i­tu­aliteit bezig te houden, het geloof te ver­brei­den, de ver­drukte kerk te onder­s­te­unen en de las­ten van een man en het kraambed te ontlopen."

Werkgroep St. Willibrord | Techniek: Sync. Creatieve Producties

Webmaster: -