PDF PDF Print

Willibrorddag 9 november 2013

Op zaterdag 9 november 2013 was de viering van Katholiek Alternatief De Ronde Venen de Veenhartkerk te Mijdrecht 's middags in plaats van ’s avonds. reden hiervoor was dat de viering aansloot bij de zogeheten Willibrorddag, de jaarlijkse samenkomst van de oud-katholieke werkgroep Sint Willibrord. Jaarlijks organiseert zij een ontmoeting waarin zij een spreker vraagt om een inleiding te houden. Voor deze dag was Gerard Vlutters bereid gevonden om de aanwezigen te voeren in het spoor van Willibrord, en te reflecteren op wat zijn optreden in het grensgebied van meerdere volken en hun culturen, voor ons betekent. Immers, geloof treedt net als in Willibrords dagen, ook in onze dagen soms buiten de geijkte kerkelijke kaders en kerkgangers lijken zich soms het liefst net als Willibrord te bewegen op plekken waar tradities elkaar raken, omdat zij daar juist spiritueel gevoed worden, en merken dat hun geloof tot leven kan komen. Het optreden van Willibrord in dit grensgebied liet zien dat een antwoord op heidendom niet is dat je de kerk de rug toekeert. Willibrord  verzekerde zich juist van steun van de leiding van de kerk bij zijn zending. Maar hij liet ook zien dat zijn stijl van missioneren niet is dat je de regels en gebruiken van de kerk simpelweg aan een ander kunt opleggen. In de wijze waarop Willibrord de traditie van de kerk wist te verbinden met de levenswijze van degene die hij de christelijke boodschap kwam brengen, benadrukte Gerard dat Willibrord zich opstelde als een pastor, een herder die rekening  hield met andermans gebruiken, maar die christelijk duidde. Hiermee reikte Gerard de aanwezigen een handvat voor de gesprekken die nadien plaats vonden en die niet makkelijk bleken te zijn maar waar wel waardevolle uitspraken uit kwamen. Zo werd opgemerkt dat Katholiek Alternatief De Ronde Venen als groep van mensen, die zelf ook grensgangers zijn, ontdekt heeft dat in het omzien naar elkaar, het uitvoeren van haar herderlijk taak, de basis ligt van haar bestaan. Ze biedt de  mogelijkheid om zowel in de ruimte van de Geest waarachtig gemeenschap te zijn als in eenheid met haar bisschop en priesters van een kerk de eucharistie te blijven vieren. Deze ontdekking vormde een goede opmaat om daarna de stilte te zoeken in de samenkomst van de gemeenschap, en de woorden van de Heer in Schrift en Tafel te ontvangen en die te overwegen als gaven van leven.
Zie over Katholiek Alternatief De Ronde Venen www.derondevenen.okkn.nl

Pastoor Henk Schoon

Werkgroep St. Willibrord | Techniek: Sync. Creatieve Producties

Webmaster: -