PDF PDF Print

Katholiek Appèl

Acht theologen, afkomstig uit verschillende kerken, hebben het initiatief genomen tot oprichting van het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit. In een Katholiek Appèl roepen zij de kerken in Nederland op ernst te maken met het geloof in ‘de ene heilige katholieke en apostolische kerk’.  Nu geloof steeds meer als een individuele zaak beschouwd wordt, willen de auteurs met dit appèl de kerken oproepen zich te richten op het geheel van de wereldwijde kerk en haar veelkleurige traditie.  

Het Katholiek Appèl zal op zaterdag 3 november gepresenteerd worden door Mgr Joris Vercammen, oud-katholiek aartsbisschop van Utrecht.  Mgr Gerard de Korte, rooms-katholiek bisschop van Groningen-Leeuwarden, ds Willem Smouter, bestuurslid van de  Evangelische Alliantie, en dr Arjan Plaisier, scriba van de  Protestantse Kerk in Nederland, zullen erop reageren aan de hand van het motto van de dag:

‘Hoe katholiek is mijn kerk?’.


Voor meer informatie over de bezinningsdag op 3 november, zie www.forumkatholiciteit.nl

Werkgroep St. Willibrord | Techniek: Sync. Creatieve Producties

Webmaster: -