PDF PDF Print

Aan God gehecht. Het verhaal van de moderne devotie

Moderne Devotie (waar wij een groot aantal jaren geleden aandacht aan hebben besteed)
Zwolle staat dit najaar in het licht van de Moderne Devotie. Museum de Fundatie, Historisch Centrum Overijssel en het Stedelijk Museum Zwolle presenteren drie tentoonstellingen over deze middeleeuwse religieuze hervormingsbeweging, die streefde naar zuiverheid in de kerk, innerlijke vroomheid en een sobere levenswijze.

Aan God gehecht. Het verhaal van de moderne devotie

15 oktober 2011 t/m 8 januari 2012 .

Zwolle was een van de bakermatten van de Moderne Devotie, een religieuze beweging aan het eind van de 14de eeuw. Geert Grote, de grondlegger, vond zijn tijdgenoten te individualistisch, materialistisch en teveel gericht op status. Hij wilde dat de mensen zouden leven zoals de eerste christenen en een nieuwe vurige innigheid van het hart zouden voelen. Thomas a Kempis gaf in zijn beroemde boek ‘De navolging van Christus’ aanwijzingen voor dit nieuwe geestelijke leven.

Belangrijke erfenissen van de Moderne Devotie zijn de soms prachtig verluchte boeken en het onderwijs. Zonder goed onderwijs kreeg je immers geen ware christenen.
Deze tentoonstelling geeft het verhaal van de Moderne Devotie: de grondleggers en hun pennevruchten, de leefgemeenschappen van mannen en vrouwen, de kloosters en de muziek, door middel van internationale topstukken.


“Door Geloof Gedreven”

16 oktober 2011 t/m 8 januari 2012

"Door Geloof Gedreven" is het onderdeel met actuele kunst in de grote tentoonstelling over Moderne Devotie in de musea van Zwolle.
Naast het verhaal over de Moderne Devotie in "Aan God Gehecht" laten in "Door Geloof Gedreven" de hedendaagse kunstenaars Gijs Frieling, Sela©, Rinke Nijburg en Marc Mulders werk zien dat grotendeels specifiek voor deze tentoonstelling is gemaakt. Gijs Frieling maakt in de tuinkamer en achterkamer van het Drostenhuis een gigantische muurschildering. De andere kunstenaars maken veelal nieuw en specifiek werk rond het thema "de wonden van Christus". De stigmata, de wonden van Christus, worden door deze kunstenaars gezien als "het beeld" als de kern van het geloof rond de dood en de opstanding van Jezus Christus.


van Albrecht Durer en Thomas a Kempis
Museum de Fundatie van 15 oktober 2011 t/m 8 januari 2012:


Als u eens een dagje vrij reizen hebt, dan kunt u aan Zwolle denken.

Werkgroep St. Willibrord | Techniek: Sync. Creatieve Producties

Webmaster: -