PDF PDF Print

De werkgroep en haar financiŽn

Velen van u dragen de werkgroep een goed en warm hart toe en steunen haar met een bijdrage van € 15.--. Om de incasso van dit bedrag te stroomlijnen is u 3 jaar geleden gevraagd de werkgroep machtiging te geven om dit bedrag rond oktober automatisch van uw rekening te doen afschrijven. De herfst is begonnen en de feestdag van St. Willibrord komt er weer aan, dus …. de werkgroep maakt gebruik van uw machtiging en int een dezer dagen uw bijdrage.


Bedankt voor uw financiële hulp en andere actieve ondersteuning. Het stimuleert ons om door te gaan.


Heeft u nog geen machtiging afgegeven, maar wilt u wel ons (niet gesubsidieerde) werk ondersteunen, stort dan uw bijdrage op rekening 570272  tnv Werkgroep St. Willibrord. Wilt u de werkgroep machtigen de jaarlijkse bijdrage automatisch te laten afschrijven, neem dan contact op met Rina Homan.

Werkgroep St. Willibrord | Techniek: Sync. Creatieve Producties

Webmaster: -