PDF PDF Print

Welkom

Aan de vrienden van de Werkgroep van St. Willibrord,

Het jaar 2015 ligt inmiddels achter ons en dat jaar is gepasseerd zonder de jaarlijkse Willibrorddag.
Wellicht had u dit ook niet verwacht nadat u in 2014 het bericht kreeg dat wij gingen stoppen als bestuur van de werkgroep.
Maar misschien was er ook de stille verwachting dat er een doorstart mogelijk zou zijn.
Samen met enkelen van u hebben we stevig nagedacht of er mogelijkheden waren om nieuwe spirituele wegen te bewandelen met behoud van al het goede en waardevolle uit het verleden van de “Broederschap”. De verantwoordelijkheden die werden gevoeld bleken echter te botsen  met onvoldoende mogelijkheden om die te verwezenlijken.
Soms heel even dachten we een begaanbare weg te zien maar bij nader inzien lukte het niet om deze tot een toekomstvisie om te vormen of om personen te vinden die ideeën praktisch konden uitwerken.
U begrijpt: stoppen of doorgaan is een moeilijke keuze en een lastig proces. Maar nu duidelijk is dat het echt niet verder kan, is -door de laatst verantwoordelijken- besloten om de Werkgroep van St.Willibrord om op te heffen. Gelukkig zijn onze twee bijeenkomsten en de opvolgende mailcontacten toch vruchtbaar geweest omdat zij ons bevestigden dat er heel veel plaatselijk gebeurt wat wij landelijk niet konden organiseren.
Terugkijkend mogen we constateren dat de “Broederschap”en de Werkgroep voor velen een richtingwijzer is geweest op hun levensweg. De tijden veranderen maar niet de mensen.
Wel veranderen in de loop van de geschiedenis de behoeften en de wensen van allen die in het voetspoor van St. Willibrord zoeken naar spiritualiteit. In die voetsporen gaan we -ieder afzonderlijk maar verbonden in de Heer- verder in het vertrouwen dat hij  nieuwe wegen zal wijzen. En weten ons daarin gesteund door de uitspraak van de Heer: "Zie, Ik ben met U alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld.”(Mat.28,20)

Tenslotte en praktisch:

  • -De website van de werkgroep( en daarmee ook de getijden) gaat verdwijnen.  Dank aan David Ross, die  daaraan veel tijd en energie heeft besteed;
  • -De kennis van achtergrond en betekenis van veel liturgische gebruiken tijdens onze vieringen is onbekend bij toetreders en vaak verloren gegaan bij anderen. Daarom is besloten het aanwezige kasgeld met de navolgende opdracht te storten in de kas van de landelijke kerk: “Het uitdragen van de rijkdom van de Oud Katholieke Kerk en haar liturgie”; Juist ook omdat dit een van de doelstellingen was bij de oprichting van de “Broederschap”.


Dank aan: Ineke van den Berg, Eveline M. Jansen en Ab Mollema voor hun inzet en meedenken over een mogelijke doorstart.

Overasselt, januari 2016
Het bestuur van de Werkgroep: Rina Homan, pastor Henk Schoon en Gerard Schoonderbeek.


Werkgroep St. Willibrord | Techniek: Sync. Creatieve Producties

Webmaster: -